Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm Eiropas Savienības politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. īstenot programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projektus;
  2. īstenot Uzņēmumu konkurētspējas un inovāciju programmas projektu „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā”;
  3. veikt patērētāju informēšanu par viņu tiesībām Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēt risināt pārrobežu strīdus Eiropas Savienībā;
  4. īstenot projektu „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”;
  5. īstenot projektu „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 492 894

1 511 959

1 623 166

1 221 861

1 482 812

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 065

111 207

-401 305

260 951

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

7,3

-24,7

21,3

Atlīdzība, euro

719 230

838 197

842 797

842 797

842 797

Vidējais amata vietu skaits gadā

35

34

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 543

1 669

1 793

1 793

1 793

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

71 241

157 242

68 127

68 127

68 127

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 511 959

1 623 166

111 207

 

Ilgtermiņa saistības

1 511 959

1 623 166

111 207

Projekta „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” īstenošanai

708 485

708 485

-

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekta „Eiropas Biznesa atbalsta tīkls” īstenošanai

284 574

685 879

401 305

Projekta „Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība” īstenošanai

142 816

142 816

-

Projekta „Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”īstenošanai

68 486

68 486

-

Projekta „Saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai” īstenošanai

5 690

17 500

11 810

Projekta „Inteliģenta enerģija Eiropai” īstenošanai

6 500

-

-6 500

Projekta „Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā – MarketSurv MID” īstenošanai

10 408

-

-10 408

Projekta „2016.gada lauku saimniecības struktūras apsekojums” īstenošanai

285 000

-

-285 000