Apakšprogrammas mērķis:

īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt viegli pieejamu, vienotu un integrētu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem, lai sekmētu to konkurētspēju un attīstību ES vienotajā tirgū un ārpus tā;
  2. nodrošināt patērētāju informēšanu par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām.

Apakšprogrammas izpildītāji: CSP, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 653 047

1 524 976

1 585 107

1 679 376

2 067 523

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-128 071

60 131

94 269

388 147

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-7,7

3,9

5,9

23,1

Atlīdzība, euro

975 144

896 495

1 031 595

1 048 095

1 183 613

Vidējais amata vietu skaits gadā

35

36

36

36

36

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 258

2 005

2 388

2 426

2 740

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

26 932

30 272

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 524 976

1 585 107

60 131

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 524 976

1 585 107

60 131

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projekti

708 485

846 185

137 700

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

545 525

467 956

-77 569

Projekts “Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

163 278

163 278

-

Projekts “Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)”

58 000

58 000

-

Projekts ‘Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

12 000

12 000

-

Projekts “Piektā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”

8 330

8 330

-

Projekts “Energoefektivitātei atbilstoši produkti 3 (EEPLIANT3)”

29 358

29 358

-