Apakšprogrammas mērķis:

īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt viegli pieejamu, vienotu un integrētu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem, lai sekmētu to konkurētspēju un attīstību ES vienotajā tirgū un ārpus tā;

2)   nodrošināt patērētāju informēšanu par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām, kā arī stiprināt tirgus uzraudzības kapacitāti, lai veicinātu energoefektīvu un atbilstošu preču piedāvājumu tirgū;

3)   īstenot programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projektus;

4)   veikt 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanas (LS-2020) datu apstrādi un analīzi, administratīvo datu avotu informācijas integrēšanu LS-2020 datu masīvā un LS-2020 provizorisko rezultātu apkopošanu un publicēšanu preses ziņojumā.

Apakšprogrammas izpildītāji: CSP, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 026 171

1 585 107

2 143 124

2 009 523

1 577 288

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-441 064

558 017

-133 601

-432 235

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,8

35,2

-6,2

-21,5

Atlīdzība, euro

1 145 442

1 031 595

1 136 591

1 188 551

1 036 249

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

36

35

35

35

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 594

2 388

2 575

2 651

2 384

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 998

-

55 000

75 000

35 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 585 107

2 143 124

558 017

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 585 107

2 143 124

558 017

Projekts “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai”

846 185

1 384 633

538 448

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

467 956

545 525

77 569

Projekts “Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

163 278

163 278

-

Projekts “Eiropas izcilākie tūristu galamērķi (EDEN)” (1 amata vieta)

58 000

-

-58 000

Projekts “Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

12 000

12 000

-

Projekts “Piektā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”

8 330

8 330

-

Projekts “Energoefektivitātei atbilstoši produkti 3 (EEPLIANT3)”

29 358

29 358

-