67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

 

67.06.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstīm ES politiku ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt viegli pieejamu, vienotu un integrētu informatīvo un konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem, lai sekmētu to konkurētspēju un attīstību ES vienotajā tirgū un ārpus tā;
  2. nodrošināt patērētāju informēšanu par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un patērētāju tiesībām, kā arī stiprināt tirgus uzraudzības kapacitāti, lai veicinātu energoefektīvu un atbilstošu preču piedāvājumu tirgū;
  3. īstenot programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” projektus;
  4. veikt 2023. gada lauku saimniecības integrētās statistikas apsekojuma metodoloģiju sagatavošanu un nodrošināt datu vākšanu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 631 607

2 143 124

2 399 219

1 593 012

1 513 344

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

511 517

256 095

-806 207

-79 668

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31,4

11,9

-33,6

-5,0

Atlīdzība, euro

1 238 879

1 136 591

1 454 274

1 301 972

1 172 974

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

35

34

34

34

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 795

2 575

3 503

3 130

2 814

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

31 536

55 000

25 000

25 000

25 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 143 124

2 399 219

256 095

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 143 124

2 399 219

256 095

Projekts “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai”

1 384 633

1 559 743

175 110

Konkurētspējas un inovāciju programmas projekts “Eiropas Biznesa atbalsta tīkls”

545 525

663 963

118 438

Projekts “Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība”

163 278

163 278

-

Projekts “Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)”

12 000

-

-12 000

Projekts “Piektā saskaņotā darbība ēku energoefektivitātes direktīvas 2010/31/ES ieviešanai (Inteliģenta enerģija Eiropai)”

8 330

-

-8 330

Projekts “Energoefektivitātei atbilstoši produkti 3 (EEPLIANT3)”

29 358

12 235

-17 123