Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju līdzdalību Eiropas Savienības programmās „Radošā Eiropa” (2014–2020) un „Eiropa pilsoņiem” (2014–2020), un „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana”.

Galvenās aktivitātes:

  • piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”, un „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” projektu īstenošanai Latvijā.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Nacionālais kino centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta kultūras politikas ieviešanai nepieciešamā Eiropas Savienības programmu finansējuma piesaiste

Uzsākti projekti (skaits)

16

15

-

-

-

Turpināti projekti (skaits)

11

10

-

-

-

Līdzfinansēti projekti (skaits)

-

-

18

18

18

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

327 094

266 318

271 944

266 318

266 318

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-60 776

5 626

-5 626

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,6

2,1

-2,1

-

Atlīdzība, euro

90 289

100 387

101 318

101 318

101 318

Vidējais amata vietu skaits gadā

4

4

4

4

4

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī, euro

1 597

2 091

2 111

2 111

2 111

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 628

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

266 318

271 944

5 626

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

266 318

271 944

5 626

Izdevumi Nacionālā Kino centra projekta „Programmas MEDIA informācijas centrs” īstenošanai

71 500

71 500

-

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „ES programmu „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem” informācijas centri” īstenošanai

108 500

108 500

-

Izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Eiropas Savienības kultūras programmu projektu līdzfinansējums” īstenošanai

86 318

86 318

-

Palielināti izdevumi Kultūras ministrijas projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” īstenošanai

-

5 626

5 626