Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pilsoņu augsta līmeņa aizsardzību, novēršot un apkarojot organizētu un citādu noziedzību, jo īpaši terora aktus, cilvēku tirdzniecību, nelikumīgu narkotiku un ieroču tirdzniecību, korupciju un krāpšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 156 785

3 738 562

51 938

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2 581 777

-3 686 624

-51 938

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

223,2

-98,6

-100,0

-

Atlīdzība, euro

95 634

20 963

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 279

1200

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

3 738 562

51 938

-3 686 624

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 738 562

51 938

-3 686 624

Samazināti izdevumi projekta “Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas izveide” īstenošanai

3 688 910

-

-3 688 910

Samazināti izdevumi projekta ”Stratēģiskas pieejas izstrāde un ieviešana policijas starptautiskajai sadarbībai un ES acquis ieviešanai reģionālajā līmenī Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā” īstenošanai

961

-

-961

Izdevumu izmaiņas projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” īstenošanai

48 691

51 938

3247