Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt vispārējo drošības situāciju Centrālāzijas reģionā, sniegt atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšanai nelikumīgu preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 227 951

-

1 799 398

615 549

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 227 951

1 799 398

-1 183 849

-615 549

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-65,8

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 799 398

1 799 398

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 799 398

1 799 398

Palielināti izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” īstenošanai

-

1 799 398

1 799 398