Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt vispārējo drošības situāciju Centrālāzijas reģionā, sniegt atbalstu piecu Centrālāzijas valstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšanai nelikumīgu preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 556 938

2 671 572

3 347 848

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 114 634

676 276

-3 347 848

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

71,6

25,3

-100,0

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 671 572

3 347 848

676 276

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 671 572

3 347 848

676 276

1. Palielināti izdevumi projekta “Robežu pārvaldības Centrālāzijā 9.posms (BOMCA 9)” īstenošanai

2 671 572

3 347 848

676 276