Apakšprogrammas mērķis:

stiprināt robežu drošības situāciju Centrālāzijā un Afganistānā, sniedzot atbalstu savstarpējās tirdzniecības un tranzīta vienkāršošanai, migrācijas plūsmu kontrolei, kā arī sadarbības stiprināšana nelikumīgas preču un personu pārvietošanas mazināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1965

0

19 976

15 990 278

63 128

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 965

19 976

15 970 302

-15 927 150

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100

-

79 947,4

-99,6

Atlīdzība, euro

-

-

15 199

19 355

15 200

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

19 976

19 976

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

19 976

19 976

Palielināti izdevumi projekta „Robežu pārvaldības Centrālāzijā un Afganistānā 10.posms (BOMCA 10)” īstenošanai

-

19 976

19 976