Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7214 327

4319 882

7693 583

7693 583

7693 583

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 2894 445

3373 701

0

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-40,1

78,1

0

0

Atlīdzība, euro

206 195

206 195

206 195

206 195

206 195

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4319 882

7693 583

3373 701

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4319 882

7693 583

3373 701

Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” īstenošanai

4319 882

7693 583

3373 701