Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019.gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 705 631

3 752 957

4 319 882

3 752 957

3 752 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 952 674

566 925

-566 925

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-44,0

15,1

-13,1

0

Atlīdzība, euro

32 515

-

206 195

206 195

206 195

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 752 957

4 319 882

566 925

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 752 957

4 319 882

566 925

Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana

3 752 957

4 319 882

566 925