Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

3 752 957

3 752 957

3 752 957

3 752 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 752 957

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100,0

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 752 957

3 752 957

0

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

3 752 957

3 752 957

0

Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana

3 752 957

3 752 957

0