Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā Eiropas Savienības valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 752 957

3 752 957

3 752 957

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

3 752 957

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

100,0

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 752 957

3 752 957

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

3 752 957

3 752 957

Palielināti izdevumi pasākuma “Valsts robežsardzes dalības FRONTEX Aģentūras organizētajās starptautiskajās operācijās nodrošināšana” īstenošanai

-

3 752 957

3 752 957