Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt palīdzību ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā ES valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 031 919

7 693 583

7 693 583

7 693 583

7 693 583

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 338 336

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,2

-

-

-

Atlīdzība, euro

178 539

206 195

206 195

206 195

206 195