Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt palīdzību ES dalībvalstīm un Šengenas asociētajām valstīm ārējo robežu pārvaldīšanā un robežkontrolē, kā arī veicināt sadarbību starp robežkontroles iestādēm katrā ES valstī, sniedzot tām tehnisko atbalstu.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policija.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gada izpilde

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 341 187

7 693 583

7 693 583

7 693 583

7 693 583

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 352 396

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,3

-

-

-

Atlīdzība, euro

424 811

206 195

206 195

206 195

206 195