Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1283 172

947 763

882 608

253 616

84 295

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-335 409

-65 155

-628 992

-169 321

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-26,1

-6,9

-71,3

-66,8

Atlīdzība, euro

108 117

20 418

49 326

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

1

-

-

-

-

Piezīmes.

1Izdevumi atlīdzībai 2020.gadā plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

 

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: ZM, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

478 952

754 149

491 146

248 393

84 295

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

275 197

-263 003

-242 753

-164 098

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

57,5

-34,9

-49,4

-66,1

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

754 149

491 146

-263 003

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

754 149

491 146

-263 003

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)(LLU)

39 045

-

-39 045

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU - APP Dārzkopības institūts)

112 399

-

-112 399

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t (LLU)

17 204

-

-17 204

Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

25 363

1 955

-23 408

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

34 141

44 782

10 641

Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU) (LLU)

135 478

45 276

-90 202

Gatavs biznesam (ReforB)_(LLU)

71 634

32 176

-39 458

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_(LLU Dārzkopības institūts)

112 602

32 573

-80 029

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)

19 379

701

-18 678

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)

14 194

14 947

753

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)

72 645

50 405

-22 240

Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)

85 950

29 958

-55 992

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)

14 115

16 888

2 773

Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā"(BalticBiomass4Value) (LLU)

-

49 023

49 023

Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā" (WATERDRIVE) (LLU)

-

52 360

52 360

Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)

-

72 453

72 453

ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā (ActiveMoms) (LLU)

-

38 055

38 055

Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās (Sticky urban areas) (LLU)

-

9 594

9 594

 

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

  • stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicina integrētu teritoriālu attīstību, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas administrēšanas nodrošināšana;
  2. ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošana un aktivitāšu ieviešana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LLU, VAAD.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

804 220

193 614

391 462

5 223

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-610 606

197 848

-386 239

-5 223

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,9

102,2

-98,7

-

Atlīdzība, euro

108 117

20 418

49 326

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1euro

9 010

-

-

-

-

Piezīmes.

1Izdevumi atlīdzībai 2020.gadā plānoti projektā “Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD) iesaistītajiem darbiniekiem, pamatojoties uz individuālu fiksētu mēnesī nostrādātā darba laika procentuālo daļu atbilstoši projekta nosacījumiem un projektā noteiktām darbībām.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

193614

391 462

197 848

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

193 614

391 462

197 848

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)

2 124

-

-2 124

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit) (LLU Dārzkopības institūts)

19 620

-

-19 620

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

24 691

-

-24 691

Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

2 000

3 600

1 600

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LLU)

8 654

-

-8 654

Rīgas jūras līča integrēta slāpekļa apsaimniekošanas sistēma (GURINAMAS) (LVMI Silava)

17 585

-

-17 585

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai/Kūtsmēslu standarti(MANURE STANDARDS) (VAAD)

63 826

-

-63 826

Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai (BrownReg) (LLU)

35 246

-

-35 246

Bioenerģijas ražošanas veicināšana Baltijas jūras reģionā(BalticForBio) (LVMI Silava)

19 868

12 460

-7 408

Bio-balstītu vērtības ķēžu potenciāla attīstīšana Baltijas jūras reģionā" (BalticBiomass4Value) )(LLU)

-

89 511

89 511

Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā (WATERDRIVE) (LLU)

-

83 400

83 400

Integrētā pārvaldība un pasākumu sistēmas, lai mazinātu negatīvo invazīvo sugu ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā (VAAD)

-

51 332

51 332

ActiveMoms - sieviešu sociālā iekļaušanās, uzturoties mājās ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot nodarbinātības, uzņēmējdarbības, tīklošanās un brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un Igaunijā"'(ActiveMoms) (LLU)

-

108 521

108 521

Ūdens resursu ilgtspējas veicināšana vietas pievilcības un tūrisma attīstībai Rēzeknes un Ostrovas pārrobežu teritorijās" (Sticky urban areas) (LLU)

-

42 638

42 638