Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 148 070

882 608

295 848

135 024

9 005

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-265 462

-586 760

-160 824

-126 019

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-23,1

-66,5

-54,4

-93,3

Atlīdzība, euro

69 199

39 687

4 623

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

-

-

-