Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

431 743

100 118

17 009

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-331 625

-83 109

-17 009

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-76,8

-83,0

-100,0

-