Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

288 438

491 193

1 008 952

596 301

156 009

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

202 755

517 759

-412 651

-440 292

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

70,3

105,4

-40,9

-73,8

Atlīdzība, euro

5 389

7 173

20 418

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 702

-

-

 

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

49 532

202 235

457 866

547 866

152 409

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

152 703

255 631

90 000

-39 457

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

308,3

126,4

19,7

-72,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

202 235

457 866

255 631

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

202 235

457 866

255 631

Pasākums “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”(LLU)

27 971

19 701

-8 270

Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts)

140 842

131 287

-9 555

Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t” (LLU)

4 530

20 766

16 236

Pasākums “Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO)” (ZM)

28 892

51 834

22 942

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

-

27 885

27 885

Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU)_LLU

-

128 195

128 195

Gatavs biznesam (ReforB)_LLU

-

28 913

28 913

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_LLU Dārzkopības institūts

-

49 285

49 285

 

69.06.00 Izdevumi 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanai

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo bioekonomikas politiku.

Galvenās aktivitātes:

  • priekšlikumu izstrāde Nacionālajai Bioekonomikas stratēģijai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

238 906

288 958

551 086

48 435

3 600

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

50 052

262 128

-502 651

-44 835

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

21,0

90 7

-91 2

-92 6

Atlīdzība, euro

5 389

7 173

20 418

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā1

-

-

1

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 702

-

-

1 uz projekta laiku 1 amata vieta 2018. gadā pārcelta no valsts budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

288 958

551 086

262 128

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

288 958

551 086

262 128

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)

32 609

25 830

-6 779

 

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts)

154 455

112 615

-41 840

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui) (LLU)

25 265

13 975

-11 290

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

40 766

47 526

6 760

Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

35 863

35 301

-562

Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā (GISEDU)_LLU

-

100 486

100 486

Gatavs biznesam (ReforB)_LLU

-

82 434

82 434

Augļu, dārzeņu un dekoratīvo augu seno šķirņu dārzi un tradicionālie pārstrādes produkti: Vēsturisko dārzu maršruts (Heritage Gardens)_LLU Dārzkopības institūts

-

132 919

132 919