Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

35 764 891

29 199 375

25 579 950

14 898 122

6 155 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 565 516

-3 619 425

-10 681 828

-8 742 404

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18,4

-12,4

-41,8

-58,7

Atlīdzība, euro

1 664 863

1 985 604

1 896 444

1 587 275

739 562

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

58

54

47

26

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 438

2 591

2 745

2 705

2 370

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

172 707

182 257

117 438

61 737

-