Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

455 829

239 549

100 118

17 009

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-216 280

-139 431

-83 109

-17 009

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-47,4

-58,2

-83,0

-100,0