Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 204

-

585 703

309 232

57 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-2 204

585 703

-276 471

-251 682

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-47,2

-81,4

Atlīdzība, euro

-

-

5 415

-

-