Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā no saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības plānošanas reģionu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

301 185

-

202 235

234 384

222 332

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-301 185

202 235

32 149

-12 052

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

15,9

-5,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

202 235

202 235

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

202 235

202 235

Pasākums “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)”(LLU)

-

27 971

27 971

Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts)

-

140 842

140 842

Pasākums “Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui)t” (LLU)

-

4 530

4 530

Pasākums “Ilgtspējīga reģionālā politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO)” (ZM)

-

28 892

28 892