Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

 • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā, par īstenotajiem projektiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem:
  • “Design for innovation”;
  • “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos (BRANDTour)”;
  • “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)”;
  • “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai”;
  • “Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports””;
  • “InnoCape”;
  • “Interreg Baltic Sea Region projektā “RestartBSR”;
  • “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)”;
  • “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros (INNO4.0)”;
  • “CAMS” (Cilmīte Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects);
  • “CAROTS”.

Programmas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

56870

285909

577592

411826

206854

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

229039

291683

-165766

-204972

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

402,7

102,0

-28,7

-49,8

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

285909

577592

291 683

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

285909

577592

291 683

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanu

285909

577592

291 683