Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenā aktivitāte:

 • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā, par īstenotajiem projektiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem:
  •  “Design for innovation”;
  •  “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos (BRANDTour)”;
  •  “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)”;
  •  “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai”;
  •  “Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports””. 

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

175 737

186 892

285 909

324 508

148 654

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 155

99 017

38 599

-175 854

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,3

53,0

13,5

-54,2

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

186 892

285 909

99 017

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

186 892

285 909

99 017

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanu

186 892

285 909

99 017