Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā, par īstenotajiem projektiem, no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem:

  •  “Design for innovation”;
  • “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)”;
  • “Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports””;
  • “InnoCape”;
  • “Interreg Baltic Sea Region projektā “RestartBSR”;
  • “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)”;
  • “Inovāciju politikas uzlabošana Eiropā Industrijas 4.0. ietvaros (INNO4.0)”;
  • “CAMS” (Cilmīte Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects);
  • “CAROTS”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

207 649

577 592

411 826

199 368

4 699

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

369 943

-165 766

-212 458

-194 669

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

178,2

-28,7

-51,6

-97,6

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

577 592

411 826

-165 766

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

577 592

411 826

-165 766

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošanu

577 592

411 826

-165 766