Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par īstenotajiem projektiem:

  •  “Design for innovation”;
  • “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)”;
  • “Politikas jomas enerģētika un politikas jomas transports””;
  • “InnoCape”;
  • “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)”;
  • “CAMS” (Cilmīte Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects);
  • “CAROTS”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

263 409

411 826

199 368

4 699

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

148 417

-212 458

-194 669

-4 699

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

56,3

-51,6

-97,6

-100,0

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

411 826

199 368

-212 458

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

411 826

199 368

-212 458

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošanu

411 826

199 368

-212 458