Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par īstenoto projektu “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)”.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

210 947

199 368

4 699

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11 579

-194 669

-4 699

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,5

-97,6

-100

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

199 368

4 699

-194 669

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

199 368

4 699

-194 669

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu īstenošanu

199 368

4 699

-194 669