Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem īstenoto projektu “Design for innovations”

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

122 676

186 892

205 204

97 432

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

122 676

64 216

18 312

-107 772

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

100

52,3

9,8

-52,5

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

122 676

186 892

64 216

 

Ilgtermiņa saistības

122 676

186 892

64 216

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanu

122 676

186 892

64 216