Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projektu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par projektu “Single CBR Home Market”;
  2. veikt atmaksas valsts pamatbudžetā par projektu “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai īstenošanai”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

29 124

51 850

122 676

175 798

105 244

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 726

70 826

53 122

-70 554

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78,0

136,6

43,3

-40,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

51 850

122 676

70 826

 

Ilgtermiņa saistības

51 850

122 676

70 826

Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošanu

51 850

122 676

70 826