Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt vadošā partnera funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekta “Single CBR Home Market” ietvaros.

Galvenās aktivitātes:

  • atmaksu veikšana projekta partneriem par mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekta “Single CBR Home Market” īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

192 379

192 379

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

192 379

-

-192 379

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-

-100,0

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

192 379

192 379

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

192 379

192 379

Atmaksa finansējuma saņēmējam par mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu

-

192 379

192 379