Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes un koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits)

51

57

30

8

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

3 791 849

2138 100

1 124 808

246 869

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 653 749

-1 013 292

-877 939

-246 869

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,6

-47,4

-78,1

-100,0

Atlīdzība, euro

149 248

107 942

48 086

25 477

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

15

5

5

2

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

776

1 366

782

1 035

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 520

26 003

1193

632

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 138 100

1124 808

-1 013 292

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 138 100

1124 808

-1 013 292

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

2 138 100

1124 808

-1013 292