Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītāji: Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits)

28

23

57

24

1

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 370 143

2 226 475

2 138 100

772 809

97 173

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-143 668

-88 375

-1 365 291

-675 636

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,1

-4,0

-63,9

-87,4

Atlīdzība, euro

100 350

178 581

107 942

48 086

25 477

Vidējais amata vietu skaits gadā

6

3

5

3

1

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 391

634

1 366

1 014

1 612

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

197

155 758

26 003

11 583

6 137

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 226 475

2 138 100

- 88 375

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 226 475

2 138 100

- 88 375

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

2 226 475

2 138 100

- 88 375