Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes, koledžas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits)

16

10

23

11

4

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

650 303

512 011

2 226 475

470 299

18 658

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-138 292

1 714 464

-1 756 176

-451 641

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-21,3

334,8

-78,9

-96,0

Atlīdzība, euro

50 716

83 371

178 581

11 147

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

3

3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

4 226

866

634

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

52 213

155 758

11 147

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

512 011

2 226 475

1 714 464

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

512 011

2 226 475

1 714 464

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

512 011

2 226 475

1 714 464