Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt finansējumu Eiropas Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, kā arī ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādes, ieviešanai.

Galvenās aktivitātes:

  • Eiropas Savienības 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana un ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

ES 3.mērķa”Eiropas teritoriālā sadarbība” un ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skaits)

-

-

10

7

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

101 119

-

512 011

393 819

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-101 119

512 011

-118 192

-393 819

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

100,0

-23,1

-100,0

Atlīdzība, euro

40 419

-

83 371

115 937

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1

-

3

3

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

588

-

866

977

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

33 362

-

52 213

80 754

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

512 011

512 011

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

512 011

512 011

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošanai.

-

512 011

512 011