Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izglītības un zinātnes ministrija, profesionālās izglītības iestādes un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.-2020. gada plānošanas periodā (skaits)

61

30

17

2

-

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 727 020

1 124 808

598 787

54 877

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 602 212

-526 021

-543 910

-54 877

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-58,8

-46,8

-90,8

-100,0

Atlīdzība, euro

105 630

48 086

114 263

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

13

5

9

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

650

782

1 032

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 199

1 193

2 824

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 124 808

598 787

-526 021

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 124 808

598 787

-526 021

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

1 124 808

598 787

-526 021