Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu reģionālo bioekonomikas politiku.

Galvenās aktivitātes:

  • priekšlikumu izstrāde Nacionālajai Bioekonomikas stratēģijai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

288 958

243 152

52 728

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

288 958

-45 806

-190 424

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-15,9

-78,3

Atlīdzība, euro

-

-

7 173

4 321

6 29

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

×

×

×

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

288 958

288 958

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

288 958

288 958

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW) (LLU)

-

32 609

32 609

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFruit)” (LLU - APP Dārzkopības institūts)

-

154 455

154 455

Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs (InnoFrui) (LLU)

-

25 265

25 265

Meta klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei (CAITO) (LLU)

-

40 766

40 766

Ilgtspējīga reģionālā bioenerģijas politika: nosacījumu maiņa (BIO4ECO) (ZM)

-

35 863

35 863