Apakšprogrammas mērķis:

  • Veicināt Latvijas un Lietuvas programmas ietvaros pārrobežu sadarbības projektu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektu “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem” Nr.LLI-336.

Apakšprogrammas izpildītājs: VSAC “Kurzeme”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Projekts “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem”

Mērķis: uzlabot psihosociālo un sensoro integrācijas rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Lietuvas un Latvijas pierobežā.

Multi sensorās vides rehabilitācijas un integrācijas telpas (skaņa, gaisma, tauste, smarža) izveidošana

-

-

1

-

-

Sensorās integrācijas - fiziskās rehabilitācijas telpas (fizioterapija, kustības, tauste) izveidošana

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

71 812

176 674

11 097

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

104 862

-165 577

-11 097

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

146,0

-93,7

-100,0

-

Atlīdzība, euro1

17 200

11 200

8 694

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,2

0,7

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1143,8

1244,6

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

730

745

8 694

-

-

Piezīmes.

Projekta ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

176 674

11 097

-165 577

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

176 674

11 097

-165 577

Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” Nr.Est-Lat40 īstenošana, tai skaitā 2019.gadā samazināti izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem (133587 euro) un izdevumi no vispārējā kārtībā sadalāmās dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (43 087 euro), (projekta īstenošanai 2019.gadā samazinātas 0,7 amata vietas)

176 674

-

-176 674

Projekta “Veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem”Nr.LLI-336 īstenošana

-

11 097

11 097