Apakšprogrammas mērķis:

 1. caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. 
 2. nodrošināt vadošā partnera funkciju un ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomas Enerģētika funkciju izpildi mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības ietvaros un izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā.

Galvenās aktivitātes:

 1. īstenot projektu “Design for Innovation”;
 2. projekta “P024 PAs Energy/Transport” ietvaros:
  • pārskatīt un aktualizēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam un Baltijas Enerģētikas Tirgus Savienošanas Plāna (turpmāk – BEMIP) kopīgo rīcības plānu;
  • organizēt un  koordinēt sadarbībā ar Eiropas Komisiju tematiskās darba grupu sanāksmes, sagatavot darba materiālu BEMIP augstā līmeņa darba grupai, izstrādāt nolikumu enerģijas iekšējā tirgus, atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes, energoapgādes drošības u.c. jautājumos;
  • koordinēt finanšu instrumenta projektus „Seed Money Facility” un “INTERREG Baltic Sea Region” un pārskatīt esošo enerģētikas projektu īstenošanu;
 3. projekta “Klasteru politikas izmantošana RIS3 stratēģijas sekmīgai ieviešanai” ietvaros:
  • analizēt labās prakses klasteru politikas īstenošanas piemērus;
  • izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai un Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto programmu ieviešanai;
  • pārskatīt un analizēt Latvijas klasteru politiku;
  • apvienot kopīgai pieredzes analīzei Latvijas ieinteresētās puses (izglītības iestādes, uzņēmēju organizācijas un pašvaldības).
 4. projekta “Tūrisma attīstības veicināšana reģionos (BRANDTour)” ietvaros:
  • uzlabot tūrisma politikas kvalitāti un efektivitāti, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspējīgu tūrisma sektora izaugsmi;
  • izstrādāt ieteikumus tūrisma politikas uzlabošanai;
  • analizēt labās prakses tūrisma politikas īstenošanas piemērus;
 5. projekta “Inovācijas publiskā iepirkuma procedūras plašāka izmantošana (iBuy)” ietvaros:
  • piemērot jaunus iepirkuma modeļus inovācijas veicināšanai;
  • ieviest jaunās paaudzes inovatīvās publiskā iepirkuma procedūras;
 6. projekta “Digitālās inovāciju sistēmas attīstība (InnoCape)” ietvaros:
  • uzlabot Baltijas jūras reģiona valstu digitālās inovāciju ekosistēmas;
  • piedalīties pieredzes apmaiņā digitalizācijas jautājumos;
  • izstrādāt rīcības plānu labās prakses pārņemšanai;
  • izstrādāt ierosinājumus, ko varētu izmantot digitālo inovāciju centri finansējuma piesaistei.

Programmas izpildītājs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

164 346

216 470

329 920

141 111

50 245

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52 124

113 450

-188 809

-90 866

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31,7

52,4

-57,2

-64,4

Atlīdzība, euro

94 812

98 220

166 229

88 360

27 967

Vidējais amata vietu skaits gadā

2

4

6

5

5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

3 951

2 046

2 245

1 473

1 39812

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

4 576

-

-

12vidējā atlīdzība (mēnesī) 2021.gada četriem mēnešiem

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

216 470

329 920

113 450

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

216 470

329 920

113 450

Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

216 470

329 920

113 450