Apakšprogrammas mērķis:

caur aktīvu pieredzes apmaiņu integrēt dizaina veicinātu inovāciju ES struktūrfondu atbalsta programmās astoņās ES valstīs/reģionos, veicinot mazo, sīko (mikro) un vidējo uzņēmumu konkurētspēju.

Galvenās aktivitātes:

projekta “Viedie rīki ātrai un vienkāršai uzņēmējdarbības uzsākšanai Eiropā: vaicā vienreiz izaicinājums (START EASY)” ietvaros:

  • izstrādāt un īstenot biznesa inkubatoru programmu, kas iekļaut mentoringu, finanšu un nefinanšu atbalstu, jaunu uzņēmumu rašanos;
  • izstrādāt un īstenot iespējkapitāla instrumentus;
  • izstrādāt tehnoloģiju pārneses programmu, kas iekļauj atbalstu inovācijas vaučeriem, augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, projektu komercializācijai;
  • veicināt talantu piesaistes aktivitātes jaunuzņēmumiem, nodrošinot ekosistēmas ciešu integrāciju augstskolu programmās, kuru mērķis ir veicināt studentu uzņēmējdarbības prasmes, organizējot informatīvus pasākumus par Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmu un karjeras izstādi ārvalstīs, īpašu uzmanību pievēršot profesijām, kas ir pieprasītas Latvijā;
  • nodrošināt informācijas apkopošanu www.business.gov.lv par iespējām un atbalstu jaunizveidotiem uzņēmumiem, tādējādi izveidojot vienotu platformu informācijai par uzņēmuma darbības uzsākšanu un iespējām;
  • organizēt mērķtiecīgu sadarbību ar starptautiskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp regulāru informācijas un datu sniegšanu par Latvijas jaunuzņēmumu vidi un veiksmes stāstiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: Ekonomikas ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads

(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

233 473

133 318

14 350

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100 155

-118 968

-14 350

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-42,9

-89,2

-100,0

-

Atlīdzība, euro

155 120

66 899

6 350

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

8

2

11

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 616

2 787

529

-

-

Piezīmes.
1 1 amata vieta pārdalīta Klimata un enerģētikas ministrijai

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

133 318

14 350

-118 968

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

133 318

14 350

-118 968

Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

63 318

14 350

-48 968

Pārdalīts finansējums Klimata un enerģētikas ministrijai Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekta īstenošanai (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts)

70 000

-

-70 000