Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt finansējumu ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu ieviešanai, kurus īsteno IZM un tās padotības iestādes.

Galvenās aktivitātes:

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: IZM, profesionālās izglītības iestādes un koledžas.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

Projekti 2014.2020. gada plānošanas periodā (skaits)

64

17

9

3

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 254 573

598 787

499 437

68 902

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 655 786

-99 350

-430 535

-68 902

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-73,4

-16,6

-86,2

-100,0

Atlīdzība, euro

201 199

114 263

88 549

10 976

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

29,6

9

12

1

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

566

1 032

615

915

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

310

2 824

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

598 787

499 437

-99 350

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

598 787

499 437

-99 350

Programmas ES strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.2020. gadam programmu ietvaros apstiprināto projektu īstenošana

598 787

499 437

-99 350