Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda nodrošināt subsīdiju līgumos par ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamo 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektus “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”

Apakšprogrammas izpildītāji: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6929 091

5396 433

564 828

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1532 658

-4831 605

-564 828

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,1

-89,5

-100,0

-

Atlīdzība1euro

34 212

9 475

-

-

-

Piezīmes.

1 Atlīdzība paredzēta VAS “ Latvijas Valsts ceļi” 7 darbiniekiem, kas nodarbināti uz projekta laiku.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5396 433

564 828

-4831 605

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

5396 433

564 828

-4831 605

Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana.

879426

-

-879 426

Projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošana.

4517007

564828

-3 952 179