Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt subsīdiju līgumos par ar ERAF atbalstu īstenojamo 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenā aktivitāte:

īstenot 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu “SMART CORRIDOR TALLINN-TARTU-LUHAMAA-RIGA E263/E77”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

590 798

-

650 919

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-590 798

650 919

-650 919

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-100,0

×

-100,0

-

Atlīdzība1, euro

-

-

30 730

-

-

Piezīmes.

1 Līgumā paredzēti grozījumi un atlīdzības izdevumi tiks pārdalīti uz kapitālajiem izdevumiem.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

650 919

650 919

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

650 919

650 919

Projekta “SMART CORRIDOR TALLINN–TARTU–LUHAMAA–RIGA E263/E77” īstenošana.

-

650 919

650 919