Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt subsīdiju līgumos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu – projektu kvalitatīvu ieviešanu.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” projektu “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

­-

-

1 223 216

60 895

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

1 223 216

-1 162 321

-60 895

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-95,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 223 216

1 223 216

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 223 216

1 223 216

Projekta “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” īstenošana

-

1 223 216

1 226 216