Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai, un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

926 644

1780 079

483 340

5426

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

853 435

-1296 739

-477 914

-5426

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

92,1

-72,8

-98,9

-100

Atlīdzība, euro

31 212

29 708

5591

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 653

5773

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1780 079

483 340

-1296 739

 

Ilgtermiņa saistības

1780 079

483 340

-1296 739

Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

163 635

153 778

-9857

Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” īstenošanai

322 185

-

-322 185

Samazināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai

239 897

-

-239 897

Samazināti izdevumi projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” īstenošanai

66 419

-

-66 419

Samazināti izdevumi projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” īstenošanai

76 809

-

-76 809

Samazināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai

341 958

92 994

-248 964

Samazināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai

128 607

7086

-121 521

Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” īstenošanai

320 105

227 686

-92 419

Samazināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

120 464

1796

-118 668