Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

98 071

1 954 536

1 780 079

332 061

5426

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 856 465

-174 457

-1 448 018

-326 635

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1893,0

-8,9

-81,3

-98,4

Atlīdzība, euro

9874

17 704

29 708

5591

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6963

10 937

5773

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 954 536

1 780 079

-174 457

 

Ilgtermiņa saistības

1 954 536

1 780 079

-174 457

Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

355 071

163 635

-191 436

Samazināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” īstenošanai

869 657

322 185

-547 472

Samazināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai

296 185

239 897

-56 288

Samazināti izdevumi projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” īstenošanai

125 180

66 419

-58 761

Samazināti izdevumi projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” īstenošanai

143 503

76 809

-66 694

Samazināti izdevumi projekta “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” īstenošanai

164 940

-

-164 940

Palielināti izdevumi projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai

-

341 958

341 958

Palielināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai

-

128 607

128 607

Palielināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” īstenošanai

-

320 105

320 105

Palielināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

-

120 464

120 464