Apakšprogrammas mērķis:

  • veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 954 536

322 618

2499

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 954 536

-1 631 918

-320 119

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-83,5

-99,2

Atlīdzība, euro

-

-

17 704

3646

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

-

10 937

3646

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 954 536

1 954 536

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 954 536

1 954 536

Palielināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

-

355 071

355 071

Palielināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” īstenošanai

-

869 657

869 657

Palielināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” īstenošanai

-

296 185

296 185

Palielināti izdevumi projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” īstenošanai

-

125 180

125 180

Palielināti izdevumi projekta “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” īstenošanai

-

143 503

143 503

Palielināti izdevumi projekta “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” īstenošanai

-

164 940

164 940