Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksu valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanā veiktajiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 011 359

464 823

8964

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 011 359

-546 536

-455 859

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

100,0

-54,0

-98,1

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 011 359

1 011 359

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

1 011 359

1 011 359

Palielināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

143 331

143 331

Palielināti izdevumi projekta “CBRN negadījumu seku likvidēšana un piesārņojuma mazināšana Latvijas – Lietuvas pierobežā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

430 713

430 713

Palielināti izdevumi projekta “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

230 954

230 954

Palielināti izdevumi pasākuma “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

17 752

17 752

Palielināti izdevumi pasākuma “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

46 824

46 824

Palielināti izdevumi pasākuma “Drošība jūrā Latvijas un Igaunijas piekrastē” ietvaros veikto izdevumu atmaksai valsts pamatbudžetā

-

141 785

141 785