Apakšprogrammas mērķis:

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai, un stiprināt pārrobežu sadarbību, sekmēt vienotu dienestu infrastruktūras, personāla zināšanu un iemaņu attīstību, kā arī sabiedrības informētību.

Apakšprogrammas izpildītāji: Valsts policija, Valsts robežsardze un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
 

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 958 202

483 340

1 319 189

154 867

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 474 862

835 849

-1 164 322

-154 867

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-75,3

172,9

-88,3

-100,0

Atlīdzība, euro

28 068

5 591

16 680

9 736

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 703

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

483 340

1 319 189

835 849

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

483 340

1 319 189

835 849

Samazināti izdevumi projekta “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

153 778

-

-153 778

Izdevumu izmaiņas projekta “Policijas K9 kapacitātes stiprināšana sabiedrības drošības jautājumos Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos” īstenošanai

92 994

5 426

-87 568

Samazināti izdevumi projekta “Ar sabiedrības drošību saistīto pakalpojumu attīstība, stiprinot komunikāciju un sadarbību starp pašvaldībām un policiju” īstenošanai

7 086

-

-7 086

Samazināti izdevumi projekta “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju novēršanā” īstenošanai

227 686

-

-227 686

Samazināti izdevumi projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā” īstenošanai

1 796

-

-1 796

Palielināti izdevumi projekta “Sagatavotības un reaģēšanas kapacitāšu stiprināšana, īstenojot klimata adaptācijas aktivitātes” īstenošanai

-

249 662

249 662

Palielināti izdevumi projekta “Pārrobežu sadarbības uzlabošana plūdu prevencijā, operatīvajā vadībā un vides piesārņojuma mazināšanā (SAFE FLOOD)” īstenošanai

-

482 081

482 081

Palielināti izdevumi projekta “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” īstenošanai

-

582 020

582 020