Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu.

Galvenās aktivitātes:

  • nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējumu projektiem “Uzlabota satiksmes pārvaldība E67 transporta koridorā” un “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā”.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS “Latvijas Valsts ceļi”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1104 222

4473 830

63 877

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3369 608

-4409 953

-63 877

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

305,2

-98,9

-100,0

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4473 830

63 877

-4409 953

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

4473 830

63877

-4409 953

Atmaksas budžetā par projektu “Uzlabota satiksmes vadība E67 transporta koridorā” un īstenošanu.

1093307

-

-1093 307

Atmaksas budžetā par projekta “Ceļa infrastruktūras uzlabošana labu reģionālo centru savienojumu nodrošināšanai un darbaspēka mobilitātes veicināšanai pierobežas teritorijā” īstenošanu.

3380523

63877

-3316 646